محصولات - شرکت ماشین زراعت همدان
خاک‌ورز حفاظتی مرکب 7 خیش مدل دستگاه: MZCH7DCPROL

خاک‌ورزهای حفاظتی مرکب به‌منظور مدیریت بقایای گیاهی و درنتیجه جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ رطوبت آن، امکان اجرای عملیات خاک‌ورزی را بدون برگرداندن خاک، فراهم می‌آورد. طراحی تیغه‌های این خاکورز به‌گونه‌ای است که با ایجاد یک هم‌پوشانی مناسب، علاوه‌ بر دانه‌بندی مطلوب خاک، سبب برش و از بین بردن علف‌های هرز و ریشه‌ها می‌گردد. از طرفی دیسک‌های مقعر لبه گنگره‌ای آن نیز به خرد کردن کلوخه‌ها و مخلوط نمودن بقایای گیاهی با خاک کمک کرده و در نهایت خاک توسط غلتک تسطیح و تثبیت می‌گردد. استفاده از این نوع خاک‌ورز، سبب کاهش تردد تراکتور و ادوات در مزرعه شده و در نتیجه موجب تأخیر در روند ایجاد لایه سخت زیرین و لایه سخت شخم می‌شود. لازم به ذکر است که عمق کار در این ماشین قابل تنظیم می‌باشد.

نام محصول:  خاک‌ورز حفاظتی مرکب 7 خیش MZCH7DCPROLمدل:  

مشخصات فنی مقدار واحد
ظرفیت زراعی 1.25-2 ( هکتار بر ساعت )
توان مورد نیاز 90 ( اَسب بخار)
عرض کار مفید 250 cm
تعداد پایه 7
فاصله بین پایه‌ها 38 cm
تعداد دیسک‌ها 8
قطر دیسک‌ها 46 cm
حداکثر عمق کار 20-25 cm
ابعاد (130*250*210) cm
وزن 890 kg
نوع تیغه پنجه‌غازی
نوع غلتک دندانه‌دار
نوع دیسک‌ها بشقابی لبه گنگره‌دار مقعر
نحوه اتصال به تراکتور سوارشونده

ویدئو آموزش
ویدئو عملکرد

فایلی برای دانلود موجود نمی باشد .