محصولات - شرکت ماشین زراعت همدان
خاک‌ورز حفاظتی ساقه سخت 7 خیش مدل دستگاه: MZCH7PROL

خاکورزهای حفاظتی ساقه سخت به‌منظور مدیریت بقایای گیاهی و درنتیجه جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ رطوبت آن، امکان اجرای عملیات خاکورزی را بدون برگرداندن خاک، فراهم می‌آورد. طراحی تیغه‌های این خاکورز به‌گونه‌ای است که با ایجاد یک هم‌پوشانی مناسب، علاوه‌بر خرد نمودن کلوخه‌ها و دانه‌بندی مطلوب خاک، سبب برش و از بین بردن علف‌های هرز و ریشه‌ها می‌گردد و در نهایت خاک توسط غلتک تسطیح و تثبیت می‌گردد. استفاده از این نوع خاکورز، سبب کاهش تردد تراکتور و ادوات در مزرعه شده و در نتیجه موجب تأخیر در روند ایجاد لایه سخت زیرین و لایه سخت شخم می‌شود. از طرفی عمق کار در این ماشین قابل تنظیم می‌باشد.

نام محصول:  خاک‌ورز حفاظتی ساقه سخت 7 خیش MZCH7PROLمدل:  

مشخصات فنی مقدار واحد
ظرفیت زراعی 1.25-2 ( هکتار بر ساعت )
توان مورد نیاز 90 ( اَسب بخار)
عرض کار مفید 250 cm
تعداد پایه 7
فاصله بین پایه‌ها 38 cm
حداکثر عمق کار 20-25 cm
ابعاد (130*250*160) cm
وزن 710 kg
نوع تیغه پنجه‌غازی
نوع غلتک دندانه‌دار
نحوه اتصال به تراکتور سوارشونده

ویدئو آموزش
ویدئو عملکرد

فایلی برای دانلود موجود نمی باشد .