محصولات - شرکت ماشین زراعت همدان
چیزل پکر باله‌دار 7 خیش مدل دستگاه: MZCH7P25

چیزل پکر باله‌دار از جمله خاک‌ورزهای اولیه بوده که با ایجاد شیارهای عمیق، توسط تیغه‌های خود، سبب شکسته شدن لایه‌های سخت حاصل از شخم‌های قبلی خاک گشته و سپس با کمک غلتک، عملیات تسطیح و تثبیت خاک را انجام می‌دهد. بنابراین ماشین مذکور موجب احیای خاک شده و امکان نفوذ آب و نیز گسترش ریشه گیاهان، در داخل خاک را بهبود می‌بخشد. در عملیات خاکورزی با این ماشین، خاک برگردانده نمی‌شود؛ در نتیجه بقایای گیاهی بر روی سطح مزرعه باقی می‌ماند. بقایای باقیمانده از فرسایش خاک توسط آب و باد جلوگیری نموده و نیز سبب حفظ رطوبت خاک می‌شود. این ماشین به‌منظور قطع ریشه علف‌های هرز، ایجاد تخلخل در بافت خاک، خرد نمودن بهتر آن و درنتیجه بهبود عملیات خاکورزی، مجهز به باله می‌باشد و از طرفی عمق کار در آن نیز قابل تنظیم است.

نام محصول:  چیزل پکر باله‌دار 7 خیش MZCH7P25مدل:  

مشخصات فنی مقدار واحد
ظرفیت زراعی 1.17-1.88 ( هکتار بر ساعت )
توان مورد نیاز 90 ( اَسب بخار)
عرض کار مفید 235 cm
تعداد پایه 7
فاصله بین پایه‌ها 36 cm
حداکثر عمق کار 40-45 cm
ابعاد (130*235*210) cm
وزن 752 kg
نوع تیغه قلمی
نوع غلتک دندانه‌دار
نحوه اتصال به تراکتور سوارشونده

ویدئو آموزش
ویدئو عملکرد

فایلی برای دانلود موجود نمی باشد .