محصولات - شرکت ماشین زراعت همدان
چیزل پکر 5 خیش مدل دستگاه: MZCH5P25

چیزل پکر از جمله خاک‌ورزهای اولیه بوده که با ایجاد شیارهای عمیق، توسط تیغه‌های خود، سبب شکسته شدن لایه‌های سخت حاصل از شخم‌های قبلی خاک گشته و سپس با کمک غلتک، عملیات تسطیح و تثبیت خاک را انجام می‌دهد. بنابراین ماشین مذکور موجب احیای خاک شده و امکان نفوذ آب و نیز گسترش ریشه گیاهان، در داخل خاک را بهبود می‌بخشد. در عملیات خاکورزی با این ماشین، خاک برگردانده نمی‌شود؛ بنابراین بقایای گیاهی بر روی سطح مزرعه باقی می‌ماند. بقایای باقیمانده از فرسایش خاک توسط آب و باد جلوگیری نموده و نیز سبب حفظ رطوبت خاک می‌شود. از طرفی عمق کار در این ماشین قابل تنظیم است.

نام محصول:  چیزل پکر 5 خیش MZCH5P25مدل:  

مشخصات فنی مقدار واحد
ظرفیت زراعی 0.92-1.48 ( هکتار بر ساعت )
توان مورد نیاز 75 ( اَسب بخار)
عرض کار مفید 185 cm
تعداد پایه 5
فاصله بین پایه‌ها 40 cm
حداکثر عمق کار 40-45 cm
ابعاد (130*185*210) cm
وزن 600 kg
نوع تیغه قلمی
نوع غلتک دندانه‌دار
نحوه اتصال به تراکتور سوارشونده

ویدئو آموزش
ویدئو عملکرد

فایلی برای دانلود موجود نمی باشد .