محصولات - شرکت ماشین زراعت همدان
ردیف‌کار سیر مدل دستگاه: MZGP-3x2

ردیف‌کار سیر امکان کشت انواع محصولات حبه‌ای نظیر سیر، باقلا و غیره را فراهم می‌آورد. در این ماشین، عمق کشت، فاصله بین خطوط کشت و نیز فاصله بین بذور کاشته‌شده بر روی یک ردیف کشت قابل تنظیم است. موزع این ماشین از نوع صفحه‌ای قاشقک‌دار بوده و شیاربازکن‌های آن از نوع فاروئی می‌باشد. از بازویی‌های قلمی نیز به عنوان پوشاننده استفاده می شود. ماشین مذکور برای کشت در اراضی‌ که مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار است، پیشنهاد می‌گردد.

نام محصول:  ردیف‌کار سیر MZGP-3x2مدل:  

مشخصات فنی مقدار واحد
ظرفیت زراعی 0.36-0.6 ( هکتار بر ساعت )
توان مورد نیاز 45 ( اَسب بخار)
عرض کار مفید 120 cm
تعداد کارنده‌ها 6
فاصله بین کارنده‌ها 20 cm
عمق کشت بذر 7-15 cm
حجم مخزن بذر 150 L
ابعاد (130*180*225) cm
وزن 490 kg
نحوه اتصال به تراکتور سوارشونده
سایز لاستیک 6-00-16

ویدئو آموزش
ویدئو عملکرد

فایلی برای دانلود موجود نمی باشد .